English


MASTENEC - minerál 3. tisícročia


Po celkovom zhodnotení geologických prác je možné konštatovať, že ložisko mastenca v Gemerskej Polome po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke predstavuje významný ložiskový fenomén.


Kontakt

EUROTALC s.r.o., Sídlo spoločnosti: Štôlňa Elisabeth 1,049 22 Gemerská Poloma,Slovensko, Korešpondenčná adresa: Post box, 049 22 Gemerská Poloma
sekretariát
: +421 911 324 286, e-mail: office@eurotalc.sk